سلامت

برنامه پزشکی

Picture of  برنامه پزشکی
 اطلاع رسانی در خصوص درمان و پیشگیری از ابتلاع انواع بیماریها
بررسی مشکلات پزشکی ، آموزش راههای پیشگیری و پاسخ به سئولات شنودگان 
 

 

آرشیو برنامه های پخش شده: